Català

Finalitat del tractament
EUSS tractarà les teves dades personals per mantenir-te informat a través de correu electrònic de nous estudis, formació permanent, activitats no acadèmiques organitzades per l'EUSS o per entitats col·laboradores, per rebre el butlletí-resum de notícies de l'EUSS (trimestral), i per rebre la memòria anual (opció en paper).
Només s'admeten subscripcions a aquest servei per part de persones majors de 13 anys.

Responsable del tractament de les seves dades
 • Fundació Privada Rinaldi - Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
 • CIF: G-60299617
 • Adreça postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona.
 • Telèfon: +34 932.805.244
 • Correu-e: protecciodades@euss.cat
 • Contacte del Delegat / a de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@euss.cat
Comunicació de dades
Aquestes dades no seran cedides a tercers en cap cas.

Limitació en el temps
Les dades es conservaran mentre no retiris el consentiment.

Drets
Pots exercir els teus drets d'accés a les seves dades, rectificació, supressió i oposició a través dels enllaços situats al final d'aquest formulari, o de l'enllaç al final de qualsevol correu rebut, o bé amb un correu electrònic a l'adreça protecciodades@euss.cat


Español

Finalidad del tratamiento

EUSS tratará sus datos personales para mantenerlo informado a través de correo electrónico de nuevos estudios, formación permanente, actividades no académicas organizadas por la EUSS o por entidades colaboradoras, para recibir el boletín-resumen de noticias de la EUSS (trimestral), y para recibir la memoria anual.
Sólo se adminten suscripciones a este servicio por parte de personas mayores de 13 años.


Responsable del tratamiento de sus datos
 • Fundació Privada Rinaldi – Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
 • CIF: G-60299617
 • Dirección postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona, Spain.
 • Teléfono: +34 932.805.244
 • Correo-e: protecciodades@euss.cat
 • Contacto del Delegado/a de Protección de Datos: delegatprotecciodades@euss.cat
Comunicación de datos
Estos datos no seran cedidos a terceros en ningún caso.

Limitación en el tiempo
Los datos se conservaran mientras no retire el consentimiento.

Derechos
Puedes ejercer tus derechos de acceso a tus datos, rectificación, supresión y oposición a través de los enlaces situados al final de este formulario, o del enlace al final de cualquier correo recibido, o bien con un correo electrónico a la dirección protecciodades@euss.cat.

 
* indicates required
Només necessitem aquesta dada si vols rebre la memoria anual en paper
Només necessitem aquesta dada si vols rebre la memoria anual en paper
Només necessitem aquesta dada si vols rebre la memoria anual en paper

Fundació Privada Rinaldi - EUSS utilitzarà la informació facilitada en aquest formulari per mantenir el contacte amb tu i proporcionar-te la informació que desitges rebre. Confirma que dones el teu consentiment explícit. ///////////// Fundació Privada Rinaldi - EUSS utilizará la información facilitada en eset formulario para mantener el contacto contigo y proporcionarte la información que deseas recibir. Confirma que das tu consentimiento explícito.

Email Marketing Powered by Mailchimp